top of page

1962 -1975

In 1962 ontstond jeugdhuis T-Klub. Pater Jo Don zag dat er op dat moment weinig vrijetijdsmogelijkheden waren voor de jeugd. Hij schreef enkele brieven in een lokale krant, wist enkele jongeren om zich heen te scharen en richtte een Klub voor 'Teenagers' op: de T-Klub.

De toenmalige oprichtende vergadering koos voor de statutaire naam 'vzw Jeugdclubs' om eventueel op latere termijn er meerdere jeugdclubs onder te laten ressorteren. Zo zijn de huidige judoclub en jazzclub, opgericht in de jaren '70, geboren in de schoot van jeugdhuis T-Klub/vzw Jeugdclubs. Vzw Jeugclubs werd van in den beginne erkend door de Nationale Dienst Jeugd, later Afdeling Jeugdwerk en door de Stad Lokeren.

 

Na een eerste brand in de gebouwen aan de Prosper Thuysbaertlaan eind de jaren '60, vond er een tweede, meer fatale, brand plaats op 17 juli 1974. Deze laatste brand deed jeugdhuis T-Klub verhuizen naar 't Zand om kort daarna in 1975 voor een langere periode te verhuizen naar de Oude Vismijn.

 

1975 - 1994

In 1975 kent de Lokerse feestweek zijn eerste editie onder de vlag van jeugdhuis T-Klub en twee andere Lokerse jeugdhuizen en groeit uit tot de huidige Lokerse Feesten. Begin jaren '80 kende jeugdhuis T-Klub een verjongingsproces. De gemiddelde leeftijd van 19-20 jaar die vnl. uit werkende

en werkzoekende jongeren bestond, daalde naar 16-17 jaar en het jeugdhuis werd vanaf dan vooral door schoolgaande jeugd bevolkt. Ook werd er beslist om zich meer te richten tot maatschappelijk kwetsbare jongeren, wat resulteerde in een gebouw met twee deelwerkingen: in de kelder vonden jongeren hun stek die daar vnl. hun hardrocksubcultuur tot zijn recht zagen komen; op het gelijkvloers hadden de allochtone jongeren hun werking.

 

Op termijn werd de locatie aan de Oude Vismijn te klein, wat leidde tot de oprichting van het Centrum Jonge Migranten dat vanaf 1991 haar intrek nam in een apart gebouw in de Heirbrugstraat. Beide werkingen; jeugdhuis T-Klub en Centrum Jonge Migranten, waren erkend als Werking Kansarme Jeugd door het Vlaams ministerie van Cultuur, afdeling jeugdwerk.

In mei 1993 houdt de werking van het Centrum Jonge Migranten op te bestaan. Met een groot deel van de nieuwe stroom VFIK-middelen werd een oude textielfabriek (Nevada) gekocht waarmee 'Jeugdcentrum Bergendries' gebouwd werd in beheer van de vzw VFIK (1992-1995) en nadien overgenomen en beheerd werd door Stad Lokeren.

 

1994 - 2018

Jeugdhuis T-Klub kreeg in datzelfde jaar, 1993, te horen dat ze het gehuurde pand aan de Oude Vismijn tegen de zomer van 1994 moest verlaten. Het jeugdhuis zocht en vond een pand in de Koophandelstraat en verhuisde op 1 augustus 1994. Met haar doelgroep van vooral autochtone maatschappelijke kwetsbare jongeren tussen 14 en 25 jaar verbouwde jeugdhuis T-Klub het pand in de Koophandelstraat tot een fijn jeugdhuis met polyvalente ruimte (fuiven, optredens, comedy cup,..) dat officieel zijn deuren opendeed in november 1997. In de periode augustus 1994 - november 1997 bleef het jeugdhuis wekelijks 47 uren open in een kleinere ruimte en continueerde het al haar activiteiten. Het collectief samenwerken aan een verbouwing in een aangename sfeer deed de vrijwilligersploeg toenemen, waardoor het jeugdhuis wekelijks beroep kon doen op 60 vrijwilligers.

 

Met middelen, verkregen bij de vzw Oever, richt vzw Jeugdclubs op basis van een eigen rapport, n.a.v. veldonderzoek, een straathoekwerkproject op. Lokeren kende tussen 1996 en 1999 haar eerste straathoekwerker. Dit leidde uiteindelijk tot de aanwerving van een straathoekwerker onder de Lokerse preventiedienst vanaf 2002. In 2006 koos het Lokerse stadsbestuur ervoor om voortaan geen straathoekwerker meer tewerk te stellen.

 

We merkten dat heel wat groepen jongeren in Lokeren geen aansluiting vonden bij het bestaande aanbod en dat zij niet meer op een positieve manier bereikt werden. Als antwoord op deze reële nood ging in 2009 het Vindplaatsgericht jeugdwerk van start. In januari 2014 werd het Lucifer project boven de doopvond gehouden. Dankzij de steun van de Vlaamse overheid wordt er ingezet op de creativiteit en artistieke expressie van jongeren binnen en buiten Lokeren. Het jaar daarop, in 2015, gingen we van start met IDEE-FIX, met dit project stimuleren we ondernemingszin bij jongeren en worden ze begeleid op hun eerste stappen richting ondernemerschap. Daarnaast worden jongeren ook geholpen in het wegwerken van drempels naar werk en in hun zoektocht naar een gepaste job. We merken in deze periode ook dat we er in slagen om zeer diverse groepen jongeren te bereiken doorheen onze verschillende werkingen. We zetten hier vanaf nu ook extra op in. Om deze jongeren meer met elkaar in contact te kunnen brengen ontstaat het project Bruggenbouwers dat later overgaat in het project Droomfabriek (vanaf 2018).

 

2018 - ...

In 2018 verhuizen we naar een nieuwe locatie in de Kazernestraat. Het voormalige klooster heeft heel wat mogelijkheden en zorgt ook voor een instroom aan nieuwe jongeren. Het stelt de vzw ook

voor uitdagingen op vlak van investeringen en verbouwingen om de oude kapel en bijhorende gebouwen aan te passen aan onze jeugdwerking.

In 2019 werd ook voor een nieuwe naam gekozen, de vzw heet niet meer langer Jeugdclubs maar draagt nu de naam Vagevuur Open Jeugdwerk vzw.

1962 - 1975
1975 - 1994
1994 - 2018
2018 - ...
outreachende therapie
Tklub picto.jpg
vpjw picto.jpg
lucifer picto.jpg
ideefix picto.jpg
droomfabriek picto.jpg
bottom of page